V MAN july 2011
Photographer: HAKAN ADIL
Hair: GABRIEL VALDEZ
Make-up: GABRIEL VALDEZ